Alles op één factuur

Al heb je een werknemer of honderd man personeel in dienst, je krijgt te maken met zoveel verplichtingen dat je vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Wat kost je personeel nu daadwerkelijk? Met payroll staat het allemaal overzichtelijk op één factuur vermeld waardoor u uw personeelskosten beter kunt doorcalculeren naar uw product of dienst. Dat is makkelijker én goedkoper.

Waar u niet meer naar om hoeft te kijken: afsluiten contracten, salarisuitbetaling, verlofdagen, vakantiegeld, pensioenpremie, basispremie WAO/WIA, WW premie, gedifferentieerde premie WGA, ZVW werkgeversbijdrage, Sectorpremie, Ziekteverzuimverzekering, Arbodienst, loon- en salarisadministrateur en accountant.